Egy Coll Kft

6000, Kecskemét

Szent Miklós utca 19/B

Minden jog fenntartva

Összetett keresés

Termékkategóriák

Utoljára megtekintett

Még nem nézte egyetlen termékünket sem!

Supernova bojler

Supernova bojler

Általános Szerződési Feltételek

 


 1. Szolgáltató adatai:

 

Név: Egy Coll Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Szent Miklós utca 19/b

Adószám: 12761915-2-03

Cégjegyzékszám: 03-09-109494

Bankszámlaszám: 11732002-23540923 (OTP bank)

Honlap: www.szerelvenyhaz.hu

E-mail: info@szerelvenyhaz.hu

Telefon: 06-70328-6003

 

Mielőtt leadja rendelését a webáruházban kiválasztott termékre vagy termékekre, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakban rögzített tudnivalókat.

 

1.1   A vásárló

 A vásárló az a személy, aki a www.szerelvenyhaz.hu oldal WEBSHOP Szolgáltatását igénybe veszi, azaz a WEBSHOP internetes felületén árut megrendel, megvásárol.

 

 1.2 A szállító

 Az Egy Coll Kft. által megbízott szállítmányozó cég (futárszolgálat, csomagautomata üzemeltető).

 

 2. A WEBSHOP Szerződési Feltételeinek célja

 Az Egy Coll Kft. a Webshop szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webshop Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webshop Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

A Webshop Szerződési Feltételei az Egy Coll Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Webshop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

 

2.1 A WEBSHOP Szerződési Feltételeinek közzététele

 A Webshop Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

 2.2 A WEBSHOP Szerződési Feltételeinek hatálya

 Az Egy Coll Kft fenntartja a jogot, hogy a Webshop Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webshop Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webshop Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webshop-szolgáltató a Webshop-szolgáltatást biztosítja.

 

2.3 A WEBSHOP-szolgáltatás területi hatálya

 A Webshop-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. Az Egy Coll Kft. belföldről és külföldről címzett megrendeléseket fogadja el.

 

 3. A WEBSHOP Szerződés Létrejötte és módosítása

 

3.1 Általános jellemzők

 A Szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre. A Webshopban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek pontos megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Az Egy Coll Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

 

 3.2 A megrendelések módosítása, törlése

 A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webshop Elérhetőség menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen, illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

 

 3.3 Fizetési feltételek

A feltüntetett árak és kedvezmények a webáruházban történő megrendelés esetén érvényesek! További más kedvezményekkel nem vonhatóak össze!


 A megrendelt árucikkek ellenértékét a megrendeléskor választott módon kell kifizetni (előre utalás, utánvét, készpénz csak személyes bolti átvétel esetén). Előre utalásos fizetés esetén a rendelést visszaigazoló e-mailben küldjük ki Önnek a számlaszámot, melyre az ott feltüntetett összeget át kell utalnia!

Nagyobb összegű megrendelés esetén az áru rész- vagy egész összegének előre utalását kérhetjük!

 

 Árak

 Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t.  Az eladó fenntartja a jogot, hogy üzletpolitikai okból az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF Eljárás hibás ár pontja szerint jár el az Eladó.

 

 Eljárás hibás ár esetén

 

Hibásan feltüntetett árnak minősül:

 

 • 0 Ft-os ár, 1 Ft-os ár, 0 Ft-os fuvardíj
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

 

 Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

 3.4 Szállítási módok

 

-          Futárszolgálat, csomagautomatás szállítás átutalással

 

A Vásárló a Szolgáltató számlaszámára előzetesen utalja át az összeget, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás díja a futárszolgálat, illetve a csomagautomata üzemeltető aktuális árszabása alapján kerül megállapításra.

 

-          Futárszolgálat, csomagautomata üzemeltető általi szállítás utánvéttel

 

Az összeget a Vásárló az átadó szállítói dolgozónak fizeti, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás díja a futárszolgálat, illetve a csomagautomata üzemeltető árszabása alapján kerül megállapításra.
Az oldalon levő árak előreutalás, utánvétel és felár esetén a rendelés alatt találhatóak, mely az utánvétel esetén a megjelenített  szállítási költség (posta költség) plusz az utánvétel díja.


Amennyiben az ár eltér a fent meghatározottaktól, az minden esetben egyeztetésre kerül a visszaigazolás folyamán.

 

 

3.5 Sikertelen kézbesítés

 Általános kiszállítási határidőnél a Szállító kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést az Egy Coll Kft. érvénytelennek nyilvánítja és törli.

 

 

4. A Vásárló jogai és kötelezettségei / Elállás joga

 Minden fogyasztónak (természetes személynek) a termék átvételétől számított 14 (naptári) napon belül indoklás nélküli elállási joga van. Vásárlónk az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállási jog részletei:

 

-          Az elállási jog néhány, a jogszabály által felsorolt kivételtől eltekintve minden termékre vonatkozik, ami hiánytalanul (minden tartozékával) érkezik vissza az Egy Coll Kft. telephelyére. (6000 Kecskemét, Szent Miklós utca 19/B.)

 

-          A termék adásvételére irányuló szerződés esetén a fogyasztó az elállási jogát már a szerződés megkötése és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolja, azonban ezt köteles jelezni.  Amennyiben ez nem történik meg, a már feladott küldemény szállítási díja megfizettetésére kerül.

 

-          Felhívjuk figyelmét, hogy a fogyasztó az elállási joga gyakorlása előtt a terméket csak annak jellege, tulajdonságai, és működése megállapításához szükséges mértékben használhatja. Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenést elállási joga gyakorlását követően köteles megtéríteni üzletünknek.

 

-          Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Vásárlónknak saját költségén kell gondoskodnia és az elállás bejelentésétől számított legkésőbb 14 napon belül visszaküldeni saját költségén az Egy Coll Kft részére. Kérjük, az elállással érintett terméket utánvétellel ne küldje vissza részünkre, mivel utánvétes csomagokat cégünk nem vesz át.

 

 

-          Elállásra vonatkozó igényét írásban vagy személyesen kell bejelentenie. Írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot kell a termék átvételétől számított 14 (naptári) napon belül elküldeni Ügyfélszolgálatunk részére.

 

 

-         Az elállási jog bejelentését az alábbi Nyilatkozatminta kitöltésével egyszerűen megteheti, de természetesen saját megfogalmazású nyilatkozatban is élhet elállási jogával.

 

  -          Az áru ellenértékét az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül fizetjük vissza, azzal a feltétellel, hogy a visszafizetésig a terméket vevő az Egy Coll Kft részére visszajuttatja. Addig az időpontig ugyanis az Egy Coll Kft. a vételár visszafizetését visszatarthatja. A teljes vételár visszafizetése (járulékos költségekkel, pl. szállítási díjjal együtt) azonos fizetési móddal történik, mint ahogy a vételár a megrendeléskor kiegyenlítésre került, illetve igény szerint átutaljuk a vevő által megadott bankszámlára.

 

 -          A biztonságos csomagolás és áruvédelem érdekében, kérjük, lehetőség szerint a készülék eredeti csomagolásában juttassa vissza ügyfélszolgálatunkra a készüléket.

 

 -          Az Egy Coll Kft. üzlethelyiségében személyesen vásárolt árukra nem vonatkozik az elállási jog.

 

 

Nem gyakorolhatja elállási jogát továbbá:

 

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

 

 

A 2014-ben hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv és a webáruházakra is vonatkozó kormányrendelet alapján már csak a magánszemélyeket, azaz a természetes személyeket illetik meg internetes vásárlás esetén a fogyasztói jogok, így például az indokolás nélküli elállás joga is, tehát egy Kft.-t, Bt-t nem.

 

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szövegét itt olvashatja.

 

 

 5. Jótállás


Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban - együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

Mi minősül tartós fogyasztási cikknek?

A tartós fogyasztási cikkek - A fogyasztóipiac másik nagy termékcsoportját képezik a tartós fogyasztási cikkek (televízió, számítógép, személygépkocsi stb.). Értékesítésük sokban hasonlít az ipari berendezésekéhez. A terméktípus nem annyira homogén, mint az előző, gyakran jól látható teljesítmény- és minőségieltérések vannak a kapacitás, üzemanyag-fogyasztás, korrózió-ellenállás paramétereiben.

A tartós fogyasztási cikkek jellemzői - A tartós fogyasztási cikkek élettartama a napi beszerzési cikkeknél hosszabb, értékük nagyobb, vásárlásukat komoly döntési folyamat előzi meg.

A tartós fogyasztási cikkek beszerzési helye - Gyakran szakboltokban vagy áruházak speciális osztályain árusítják őket, hiszen használatuk nem magától értetődő, előfordul, hogy működtetésük speciális tudást igényel. A vevő és eladó közti kapcsolat hosszabb, mint a napi cikkeknél, a vevőszolgálat, a garanciák, az alkatrészellátás révén a vásárlás után is összefűzi a termék új birtokosát és a forgalmazót.


Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 

Jótállási jogok

A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben alapján főszabályként kijavítási és a „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pontban felsorolt esetekben kicserélési és pénz visszatérítési igénnyel élhet jótállási igényként az Eladó felé.

A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.


Érvényesítési határidő

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

 

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

 

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

 • ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

 

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodig meg a Vásárló jogosult:

 • az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
 • amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

 

A fogyasztó dönt, hova fordul javításért

A 2021. január 1-et követően vásárolt, kötelező jótállás alá tartozó termékek esetében a fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A csomagolás megőrzése nem kötelező jótállás érvényesítéséhez!

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.


A szakvélemény

Akár a kellékszavatossági időszak első hat hónapjáról van szó, akár a jótállás teljes időtartamáról, ha a fogyasztó által hibásnak jelzett termékkel kapcsolatban a vállalkozásnak az az álláspontja, hogy nem rejtett hibáról van szó, hanem a hibát a fogyasztó okozta például a nem rendeltetésszerű használattal, úgy a hibás teljesítési vélelem miatt ezt a vállalkozás köteles szakvéleménnyel bizonyítani.


A szakvélemény kötelező tartalmi elemei:

 • megrendelő neve és címe;
 • üzlet neve és címe;
 • vizsgálat tárgya;
 • vizsgálati díj összege;
 • vizsgálati díj fizetésére kötelezett;
 • termék beérkezésének időpontja;
 • vásárlás időpontja;
 • minőségi kifogás bejelentésének időpontja;
 • fogyasztó kifogása;
 • vizsgálati módszerek;
 • vizsgálat megállapításai indokolással ellátva;
 • tájékoztatás;


A szerviz értesítési kötelezettsége


A javítószolgálat januártól köteles igazolható módon értesíteni a kereskedőt a termék kijavítását követő öt munkanapon belül a javítás elvégzéséről, illetve, ha a termék nem javítható, akkor annak tényéről. Úgyszintén értesíteni köteles a kereskedőt a szerviz, ha a termék javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe, vagy ha a termék javítása nem lehetséges harminc nap alatt. E kötelezettség teljesítését a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.

 

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher. 

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

 

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

 

A nem hibás termék, személyes vásárlása esetén a kereskedőt nem terheli sem cserekötelezettség, sem a termék vételárának a visszafizetési kötelezettsége!

 

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

6. Adatvédelem, adatbiztonság

 

6.1 Adatvédelmi Nyilatkozat

 

A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során az Egy Coll Kft. a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárló azonosításához szükséges adatokat:

 

- Név

- Szállítási és számlázási cím

- Elektronikus levelezési cím

- Elérhetőségi telefonszáma

 

A megrendelések kiszállítása érdekében az Egy Coll Kft. a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére:

 

 • Megrendelő neve

 

• A teljes Szállítási cím

 

• Egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok)

 

• A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén)

 

• Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

 

A Szállító, illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli és a kézbesítés után azokat az Egy Coll Kft. részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti.


A teljes Adatvédelmi tájékoztató letöltése

 

6.2 Személyes adatok módosítása

 

Megadott személyes adatait a Vásárló a regisztrált felület Adatmódosítás menüpontjában, e-mailben vagy telefonon bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti.

 

7. Kapcsolat


Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van szolgáltatásunkkal kapcsolatban, kérjük jelezze ügyfélszolgálatunknak.


8. Vásárlói tájékoztató

Vásárló tájékoztatónk elérhető a főoldal Hasznos információk menüjéből, illetve letölthető formában itt olvashatja: Vásárlói tájékoztató


9. Kiegészítő rendelkezések Fogyasztónak nem minősülő jogi személy esetén

 • A jelen ÁSZF alkalmazandó a Szállító, annak Üzletében, valamint a Weboldalán értékesített Terméket megvásárló, Fogyasztónak nem minősülő jogi személy, valamint egyéni vállalkozó, egyéni cég, alapítvány, egyesület, szövetkezet vagy bármely más, Vállalkozásként eljáró jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személy mint Vevő közötti üzleti és jogi jogviszonyok szabályozására.

 • A jelen ÁSZF-ben szabályozott rendelkezések valamennyi Árajánlatra, Rendelésre, Kondíciós Lapra és azok mellékleteire is vonatkoznak. A Vevő az Árajánlat kérésével vagy Rendelés feladásával elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit. A jelen ÁSZF Szállító és a Vevő között létrejött Szállítási Szerződések elválaszthatatlan részét képezik, melyet Vevő a Kondíciós Lap aláírásával, vagy a Szállítási Szerződés feltételeinek más módon történő elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.10. Definíciók

 • ÁFA tv.: általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
 • Árajánlat: A Szállító által a Vevőnek megküldött Vételár vagy egyedileg kialakított ajánlat a Termék(ek)re vonatkozóan.
 • Áruraktár: A Szállító bármely olyan székhelye, telephelye, fióktelepe, ahol Termékeket raktároz, ideértve esetlegesen külső, bérelt raktárakat is.
 • Csereraklap: A Szállító által átadott EUR-raklappal megegyező minőségű és azonos szabványméretekkel rendelkező raklap.
 • Egyedi termék: Azon Termék, amelyet a Szállító nem tart Áruraktárában és a Szállító egyedinek, saját kereskedelmi szempontjai alapján nem állandó készletezést igénylő terméknek tekint.
 • Egyszerhasználatos raklap: Olyan nem EUR-raklap, amely rendeltetésénél fogva nem használható több fuvarozás esetén.
 • EUR-raklap: Európai Raklap Szövetség (European Pallet Association, EPAL) által szabványosított 1200 mm x 800 mm x 144 mm méretű raklap.
 • Felek: Szállító és Vevő együttesen.
 • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 • Göngyöleg: A Termék védelmét szolgáló csomagolás, amely különösen az EUR-raklap, az Egyszerhasználatos raklap, illetve a Termék ezen raklapokhoz történő rögzítéséhez felhasznált ragasztó- és csomagolóanyag.
 • Gyártó: A Termékek gyártója, vagy - amennyiben az nem a Szállító - magyarországi importőre, forgalmazója.
 • Halasztott fizetés: A Szállító által kiállított számla, a számlán vagy Kondíciós Lapon meghatározott későbbi időpontban való kiegyenlítésére lehetőséget adó fizetési forma.

 


 

Regisztráció

KosaramBelépés

E-mail cím: Jelszó: Elfelejtett jelszó?

Népszerű termékek

 • Radiátor tartó talpas univerzális AVB1750 alu radiátorhoz

  R.tartó talpas tg univerz avb1750 alu radiátorhoz fondital
  Ár: 4.560,- Ft

  részletek...
 • Mosógépcsap arco conekta 3/8

  Mosógépcsap arco conekta 3/8"-3/8"-3/4"
  Ár: 3.420,- Ft

  részletek...
 • Ch start lefolyótisztító

  Ch start lefolyótisztító 1000ml/flakon 8adag
  Ár: 3.135,- Ft

  részletek...
 • Aquamax PROMAX 20 irányváltós vízkőmentesítő szivattyú

  Aquamax promax 20 savazó szivattyú
  Ár: 183.825,- Ft

  részletek...
 • R.tartó csőrad-hoz 4db+légtelenítő+felfogató

  R.tartó csőrad-hoz 4db+légtelenítő+felfogató
  Ár: 3.705,- Ft

  részletek...

Újdonságok

 • K.tömlőcsatlakozó króm 3/4

  K.tömlőcsatlakozó króm 3/4" tömlőhöz 331
  Ár: 3.135,- Ft

  részletek...
 • Zuhany vízátfolyás csökkentő 4liter/min 80% 1/2

  Zuhany vízátfolyás csökkentő 4liter/min 80% 1/2" bk sárga
  Ár: 1.805,- Ft

  részletek...
 • Tesa smooz wc papírtartó fedeles 135x155x85 ragasztható

  Tesa smooz fúrásmentes wc papírtartó fedeles 135x155x85 ragasztható
  Ár: 12.949,- Ft

  részletek...
 • Vízszűrőház tripla 10

  Vízszűrőház tripla 10" 3/4"menettel szén5mic+pamut25mic+szita50mic
  Ár: 15.105,- Ft

  részletek...
 • Zöldfal klt 5

  Zöldfal klt 5" közeges 5 edényes (virágföldhöz)
  Ár: 6.175,- Ft

  részletek...
 • Tesa spaa zuhanyrúd 59,5x9cm ragasztható

  Tesa spaa fúrásmentes zuhanyrúd 59,5x9cm ragasztható
  Ár: 13.823,- Ft

  részletek...
 • Tesa smooz wc papírtartó 135x155x85 ragasztható

  Tesa smooz fúrásmentes wc papírtartó 135x155x85 ragasztható
  Ár: 9.139,- Ft

  részletek...
 • Remer fodrász zuhanygégecső 120cm fekete

  Remer fodrász zuhanygégecső 120cm fekete
  Ár: 2.090,- Ft

  részletek...
 • Remer fodrász zuhanyfej fekete

  Remer fodrász zuhanyfej fekete
  Ár: 4.845,- Ft

  részletek...
 • Remer fodrász csaptelep kihúzható fejjel

  Remer fodrász csaptelep kihúzható fejjel
  Ár: 25.175,- Ft

  részletek...

Napi humor

Napi humor